Główny Jak To Działa Jak utworzyć miarę w Power BI

Opublikowane W Jak To Działa

18 min read · 23 days ago

Share 

Jak utworzyć miarę w Power BI

Jak utworzyć miarę w Power BI

Czy masz trudności ze zrozumieniem swoich danych i stworzeniem znaczących spostrzeżeń? Nie jesteś sam. Analiza danych może być przytłaczająca, ale dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak Power BI, możesz łatwo wizualizować i mierzyć dane. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć miarę w Power BI, aby efektywnie śledzić i analizować swoje dane. Czy jesteś gotowy przejąć kontrolę nad swoimi danymi?

Co to jest Power BI i dlaczego się ją stosuje?

PowerBI to wysoce skuteczne narzędzie Business Intelligence wykorzystywane do analizy danych i dzielenia się spostrzeżeniami. Zapewnia organizacjom możliwość łączenia się z różnymi źródłami danych, przekształcania i modelowania danych oraz tworzenia interaktywnych wizualizacji i raportów. Usługa Power BI jest niezbędna do uzyskiwania cennych spostrzeżeń, podejmowania decyzji opartych na danych i śledzenia kluczowych wskaźników wydajności.

how to do accents over letters

Umożliwia także użytkownikom tworzenie środki , które są obliczeniami opartymi na danych, w celu przeprowadzenia skomplikowanych analiz i obliczeń. Miary te można wykorzystać do określenia ważnych wskaźników, takich jak sprzedaż, rentowność i zadowolenie klientów. Usługa Power BI jest powszechnie wykorzystywana w różnych branżach do celów analizy danych i raportowania.

Co to jest miara w Power BI?

W Power BI, a mierzyć to obliczenie lub agregacja przeprowadzona na zbiorze danych w celu uzyskania znaczących spostrzeżeń. Miary służą do analizowania i podsumowywania danych w wizualizacjach, takich jak wykresy i tabele. Tworzone są za pomocą DAX (wyrażenia analizy danych) formuły i może wykonywać obliczenia, takie jak suma, średnia, liczba i inne. Miary umożliwiają użytkownikom wykonywanie skomplikowanych obliczeń w oparciu o konkretne wymagania i logikę biznesową. Umożliwiają dynamiczną analizę danych i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Dzięki miarom użytkownicy mogą znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: Jaki jest całkowity przychód ze sprzedaży? lub Jaki jest średni wynik zadowolenia klienta? w raportach i pulpitach nawigacyjnych Power BI.

Jaka jest różnica między miarą a kolumną?

Miarą w Power BI jest wartość obliczona na podstawie agregacji lub operacji matematycznej, natomiast kolumna jest polem danych w tabeli. Miary są dynamiczne i zmieniają się wraz z filtrami i fragmentatorami, zapewniając wgląd w dane. Z drugiej strony kolumny zawierają dane statyczne i reprezentują indywidualne atrybuty. Zrozumienie różnicy pomiędzy miarami i kolumny ma kluczowe znaczenie dla dokładnej analizy i wizualizacji danych w Power BI.

Na przykład miara może obliczać średnią miesięczną sprzedaż firmy, a kolumna może zawierać nazwiska przedstawicieli handlowych. To zróżnicowanie pozwala firmom podejmować decyzje w oparciu o dane i skutecznie analizować wydajność.

Jak utworzyć miarę w Power BI?

Power BI to potężne narzędzie do analizy i wizualizacji danych, jednak aby naprawdę uwolnić jego potencjał, trzeba wiedzieć, jak tworzyć miary. Miara to obliczenie stosowane do danych, dostarczające cennych spostrzeżeń i wskaźników do raportów. W tej sekcji przeprowadzimy Cię przez etapy tworzenia miary w Power BI, od połączenia z danymi po nadanie nazwy i zapisanie miary. Zacznijmy od tworzenia skutecznych i informacyjnych mierników dla Twoich raportów.

Krok 1: Otwórz Power BI i połącz się z danymi

Aby rozpocząć korzystanie z Power BI i łączenie się z danymi, wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom Power BI na swoim komputerze.
 2. Kliknij opcję Pobierz dane na karcie Strona główna.
 3. Wybierz preferowane źródło danych, takie jak Excel, CSV lub baza danych.
 4. Wybierz konkretny plik lub bazę danych, z którą chcesz się połączyć.
 5. Kliknij opcję Załaduj lub Edytuj, aby zaimportować dane do usługi Power BI.

Czy wiedziałeś? Dzięki ponad 100 różnym źródłom danych Power BI jest wszechstronnym narzędziem do analizowania i wizualizacji danych.

Krok 2: Przejdź do widoku danych

Aby przejść do widoku danych w Power BI, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze źródłem danych.
 2. Znajdź zakładkę Dane u dołu ekranu i kliknij ją.
 3. Zostaniesz przeniesiony do widoku danych, w którym możesz zobaczyć wszystkie tabele i pola ze swojego źródła danych.
 4. Eksploruj dane, rozwijając tabele i sprawdzając pola.
 5. Użyj paska wyszukiwania, aby szybko zlokalizować określone tabele lub pola.
 6. Aby powrócić do widoku raportu, kliknij zakładkę Raport znajdującą się na dole ekranu.

Czy wiedziałeś? Historia wizualizacji danych sięga czasów starożytnych Egipcjan, którzy używali hieroglifów do przedstawiania danych liczbowych. Śledzili coroczne wylewy Nilu, rejestrując dane umożliwiające przewidywanie przyszłych powodzi i efektywne zarządzanie działalnością rolniczą. Ta wczesna forma wizualizacji danych położyła podwaliny pod zaawansowane narzędzia, z których korzystamy dzisiaj, takie jak Power BI.

Krok 3: Wybierz tabelę dla miary

Podczas tworzenia miary w Power BI trzecim krokiem jest wybranie tabeli dla miary. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze swoimi danymi.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara, aby rozpocząć tworzenie miary.
 5. Wprowadź formułę miary, aby zdefiniować jej obliczenie.
 6. Nazwij i zapisz miarę do wykorzystania w przyszłości.

Fakt: Wybór odpowiedniej tabeli jest kluczowy, ponieważ określa ona kontekst i zakres miary w modelu danych.

Krok 4: Kliknij opcję Nowa miara

Aby utworzyć nową miarę w Power BI, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara (krok 4: wybierz opcję utworzenia nowej miary).
 5. Wprowadź wzór miary.
 6. Nazwij i zapisz miarę.

Krok 5: Wprowadź formułę miary

Aby wprowadzić formułę miary w Power BI, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara.
 5. Na pasku formuły wprowadź obliczenie miary. W tym miejscu możesz używać różnych funkcji i operatorów do wykonywania obliczeń na podstawie swoich danych.
 6. Nadaj nazwę i zapisz miarę do wykorzystania w przyszłości w raportach i wizualizacjach usługi Power BI.

W kroku 5, Wprowadź formułę miary, użyjesz paska formuły do ​​wprowadzenia obliczeń dla miary, którą chcesz utworzyć. Może to obejmować użycie różnych funkcji i operatorów do wykonywania obliczeń na podstawie danych. Po wprowadzeniu formuły możesz nazwać miarę i zapisać ją do wykorzystania w przyszłości w raportach i wizualizacjach usługi Power BI.

Krok 6: Nazwij i zapisz miarę

Ostatnim krokiem tworzenia miary w Power BI jest nadanie jej nazwy i zapisanie. Ten krok jest kluczowy dla skutecznej organizacji działań i skutecznego zarządzania nimi. Oto przewodnik krok po kroku, jak zakończyć ten proces:

 1. Wybierz właśnie utworzoną miarę.
 2. Kliknij sekcję Właściwości na pasku formuły.
 3. Wprowadź opisową nazwę miary, upewniając się, że dokładnie odzwierciedla ona jej cel.
 4. Kliknij ikonę znacznika wyboru lub naciśnij klawisz Enter, aby zapisać Krok 6: Nazwij i zapisz miarę .
 5. Po zapisaniu miara będzie widoczna w panelu Pola i będzie można ją wykorzystać w różnych wizualizacjach i obliczeniach.

Prawdziwa historia: Kiedy pracowałem nad złożonym projektem analizy sprzedaży, stworzyłem miarę do obliczenia średniego przychodu na klienta. Dzięki dokładnemu nazwaniu i zapisaniu kroku 6: Nazwij i zapisz miarę, mogłem ją łatwo zidentyfikować i wykorzystać w moich raportach, oszczędzając cenny czas i zapewniając dokładność moich analiz.

Jakie są typowe funkcje używane we wzorach miar?

Podczas tworzenia miar w Power BI ważne jest zrozumienie typowych funkcji używanych w formułach miar. Funkcje te są niezbędnymi narzędziami do wykonywania obliczeń i agregacji danych. W tej sekcji omówimy pięć najczęściej używanych funkcji we wzorach na miary: SUM(), ŚREDNIA(), COUNT(), MAX() i MIN(). Rozumiejąc cel i zastosowanie tych funkcji, będziesz w stanie stworzyć wydajne i dokładne miary do analizy danych w Power BI.

1. SUMA

Suma to często używana funkcja w miarach usługi Power BI, która umożliwia obliczenie całkowitej sumy kolumny liczbowej w zestawie danych.

 1. Aby rozpocząć, otwórz usługę Power BI i połącz się z wybranym źródłem danych.
 2. Następnie przejdź do Widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara.
 5. Używając suma() funkcję, wprowadź formułę miary i określ kolumnę, którą chcesz zsumować.
 6. Na koniec nazwij i zapisz miarę.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć całkowitą sprzedaż, możesz użyć funkcji sum() w następujący sposób: sum(Sales).

2. ŚREDNIA

The PRZECIĘTNY Funkcja w Power BI służy do określenia średniej wartości wybranej kolumny lub miary w zbiorze danych. Oblicza średnią, dodając wszystkie wartości i dzieląc przez całkowitą liczbę. Na przykład formuła ŚREDNIA([Sprzedaż]) obliczy średnią wartość sprzedaży. ŚREDNĄ można łączyć z innymi funkcjami i obliczeniami w celu przeprowadzenia bardziej złożonej analizy.

Wskazówka dla profesjonalistów: Używając ŚREDNIE, pamiętaj o uwzględnieniu wszelkich filtrów i kontekstu zastosowanych do wizualizacji, aby zapewnić dokładne wyniki.

3. LICZ

Aby skorzystać z LICZYĆ funkcji w Power BI, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Uruchom Power BI i nawiąż połączenie ze swoimi danymi.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz żądaną tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara.
 5. Wprowadź formułę miary, korzystając z funkcji COUNT (np. COUNT(nazwa_kolumny)).
 6. Przypisz znaczącą nazwę i zapisz miarę.

Pomocną wskazówką dotyczącą tworzenia miar w Power BI jest używanie nazw opisowych, takich jak Całkowita liczba sprzedaży. Ułatwi to zrozumienie celu miary i poprawi ogólną przejrzystość modelu Power BI.

4. MAKS

Funkcja MAX w Power BI jest przydatnym narzędziem do znalezienia maksymalnej wartości w obrębie danego zbioru danych lub kolumny. Aby skutecznie wykorzystać funkcję MAX, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Przejdź do sekcji Widok danych.
 3. Wybierz tabelę zawierającą kolumnę, z której chcesz znaleźć maksymalną wartość.
 4. Kliknij opcję Nowa miara, aby utworzyć nową miarę.
 5. Wprowadź formułę MAX, określając kolumnę, którą chcesz obliczyć (np. MAX(Nazwa kolumny)).
 6. Nazwij i zapisz miarę do wykorzystania w przyszłości.

Wykonując poniższe kroki, możesz łatwo wyodrębnić maksymalną wartość ze swoich danych za pomocą funkcji MAX w Power BI.

5 MINUT

Funkcja MIN jest często wykorzystywana w usłudze Power BI do określenia najmniejszej wartości w danym zestawie liczb lub wartości. Wykonaj poniższe kroki, aby zaimplementować funkcję MIN w Power BI:

 1. Otwórz projekt Power BI i przejdź do widoku danych.
 2. Wybierz żądaną tabelę lub kolumnę, aby obliczyć wartość minimalną.
 3. Kliknij opcję Nowa miara, aby utworzyć nową miarę.
 4. Wprowadź formułę za pomocą funkcji MIN: MIN([NazwaKolumny]).
 5. Nazwij i zapisz miarę do wykorzystania w przyszłości.

Dzięki funkcji MIN możesz łatwo znaleźć najmniejszą wartość w swoim zbiorze danych, niezależnie od tego, czy dotyczy ona sprzedaży, temperatury czy innych danych liczbowych. Skorzystaj z tej funkcji, aby uzyskać wgląd w swoje dane i podejmować świadome decyzje.

Jak korzystać z miar w wizualizacjach Power BI?

Miary są niezbędnym narzędziem do tworzenia wydajnych i dynamicznych wizualizacji w Power BI. W tej sekcji omówimy różne sposoby wykorzystania miar w wizualizacjach. Od prostego przeciągania i upuszczania miary na wizualizację, po dodawanie miary w panelu pól, a nawet używanie miar w filtrach – omówimy wszystkie niezbędne kroki, aby skutecznie włączyć miary do raportów usługi Power BI. Zagłębmy się w szczegóły i odkryjmy pełen potencjał miar w Power BI.

1. Przeciągnij i upuść pomiar na wizualizację

W przypadku korzystania z usługi Power BI dodawanie miar do wizualizacji jest prostym procesem. Po prostu wykonaj następujące kroki:

 1. Przeciągnij i upuść pole miary z panelu Pola na kanwę wizualizacji.
 2. Ustaw i zmień rozmiar wizualizacji zgodnie z potrzebami.
 3. Wizualizuj dane w oparciu o miarę, na przykład wyświetlając wykres słupkowy sprzedaży lub wykres kołowy przedstawiający wartości procentowe.

Aby usprawnić korzystanie z usługi Power BI, rozważ następujące sugestie:

 • Organizuj swoje pomiary, grupując je w folderach, aby ułatwić nawigację.
 • Eksperymentuj z różnymi typami wizualizacji, aby znaleźć najskuteczniejszy sposób prezentacji danych.
 • Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje pomiary, aby zapewnić dokładność i przydatność.

2. Dodaj miarę do wizualizacji za pomocą panelu Pola

Aby dodać miarę do wizualizacji za pomocą okienka Pola w Power BI, wykonaj następujące proste kroki:

 1. Otwórz Power BI i połącz się ze swoimi danymi.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, do której chcesz dodać miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara na wstążce Modelowanie.
 5. Wprowadź formułę miary za pomocą funkcji takich jak SUMA, ŚREDNIA, LICZBA, MAKS. lub MIN .
 6. Nazwij i zapisz miarę.

Kilka sugestii dotyczących tworzenia miar w Power BI:

 • Używaj opisowych nazw, aby łatwo zrozumieć cel każdego środka.
 • Dołącz komentarze do formuł, aby wyjaśnić ich logikę i uczynić je bardziej zrozumiałymi dla innych.
 • Przetestuj i zweryfikuj swoje środki, aby zapewnić dokładność i niezawodność.

3. Użyj opcji Zmierz w filtrach

Aby wykorzystać miary w filtrach w Power BI, wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz raport usługi Power BI i przejdź do strony lub wizualizacji, w której chcesz zastosować filtr.
 2. Kliknij ikonę filtra znajdującą się w panelu lub pasku narzędzi Wizualizacje.
 3. W wyświetlonym panelu Filtry wybierz pole lub kolumnę, której chcesz użyć do filtrowania.
 4. Przeciągnij i upuść żądaną miarę do sekcji Wartości w panelu Filtry.
 5. Wybierz warunek filtra, na przykład jest większy lub mniejszy niż, i wprowadź wartość filtra lub wybierz ją z listy.
 6. Kliknij opcję Zastosuj filtr, aby zastosować filtr pomiaru do wizualizacji.

Wykonując poniższe kroki, możesz łatwo włączyć miary do analizy danych w Power BI.

Jakie są wskazówki dotyczące tworzenia miar w Power BI?

Jako potężne narzędzie do analizy danych, Power BI oferuje szereg funkcji do tworzenia i analizowania wizualizacji danych. Jednym z kluczowych aspektów jest możliwość tworzenia miar, czyli obliczeń, które można wykorzystać do bardziej znaczącej analizy danych. W tej sekcji omówimy kilka wskazówek dotyczących tworzenia skutecznych miar w Power BI. Od używania opisowych nazw po testowanie i walidację środków – te wskazówki pomogą Ci w pełni wykorzystać to potężne narzędzie.

1. Używaj nazw opisowych

Podczas tworzenia miar w Power BI ważne jest, aby używać nazw opisowych, które dokładnie opisują ich przeznaczenie, dzięki czemu będą łatwo zrozumiałe i łatwe w utrzymaniu.

 • Wybierz znaczące nazwy, które dokładnie opisują cel środka.
 • Unikaj używania niejasnych lub ogólnych nazw, które mogą powodować zamieszanie.
 • W nazwie zawrzyj odpowiednie informacje, takie jak obliczenie lub źródło danych.

Używanie opisowych nazw miar poprawia przejrzystość i użyteczność raportów usługi Power BI oraz ułatwia innym zrozumienie Twoich modeli i pracę z nimi.

Ponadto zaleca się przestrzeganie spójnej konwencji nazewnictwa wszystkich miar w raporcie, aby zachować spójność i ułatwić wyszukiwanie konkretnych miar i odwoływanie się do nich.

2. Używaj komentarzy do wyjaśniania formuł

Używanie komentarzy do wyjaśniania formuł w usłudze Power BI to skuteczny sposób na zwiększenie zrozumienia i łatwości konserwacji miar. Oto przewodnik krok po kroku dotyczący używania komentarzy w formułach:

 1. Otwórz aplikację Power BI i połącz się ze swoimi danymi.
 2. Przejdź do widoku danych.
 3. Wybierz tabelę, dla której chcesz utworzyć miarę.
 4. Kliknij opcję Nowa miara.
 5. Wprowadź formułę miary i dołącz komentarze, używając podwójnych ukośników (//), aby wyjaśnić cel i logikę formuł.
 6. Nazwij i zapisz miarę.

Wskazówka dla profesjonalistów: dodając komentarze, używaj jasnego i opisowego języka, aby wyjaśnić cel i logikę formuł. Ułatwi to innym zrozumienie i modyfikację Twoich działań w przyszłości.

3. Testuj i zatwierdzaj środki

Aby skutecznie testować i weryfikować miary w Power BI, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że pomiar jest dokładny, porównując go ze znanymi obliczeniami lub obliczeniami ręcznymi.
 2. Twórz przypadki testowe z różnymi scenariuszami i danymi, aby ocenić wydajność miary.
 3. Wykorzystaj wizualizacje, aby wizualnie potwierdzić wyniki działania i sprawdzić, czy spełniają one oczekiwane wyniki.
 4. Zweryfikuj miarę w różnych filtrach i fragmentatorach, aby zapewnić spójną funkcjonalność.
 5. Wykonaj testy regresyjne, aby upewnić się, że miara pozostanie dokładna w przypadku zmiany danych lub obliczeń.

Wykonując te kroki, możesz dokładnie i niezawodnie testować i weryfikować miary w Power BI.


Zostaw Komentarz

W Tym Temacie

Trendy Na e-music

Jak odinstalować kolekcję Microsoft Solitaire (Windows 10)
Jak odinstalować kolekcję Microsoft Solitaire (Windows 10)
Dowiedz się, jak łatwo odinstalować kolekcję Microsoft Solitaire w systemie Windows 10, aby uzyskać płynniejszą rozgrywkę.
Jak zawijać tekst w arkuszu Smartsheet
Jak zawijać tekst w arkuszu Smartsheet
Dowiedz się, jak łatwo wyświetlić adres e-mail w innej kolumnie po dodaniu go do Smartsheet.
Jak zaktualizować Microsoft Outlook
Jak zaktualizować Microsoft Outlook
Dowiedz się, jak łatwo zaktualizować program Microsoft Outlook i upewnić się, że masz najnowsze funkcje i ulepszenia.
Jak sprawić, by program Microsoft Word wyświetlał tylko jedną stronę na raz
Jak sprawić, by program Microsoft Word wyświetlał tylko jedną stronę na raz
Dowiedz się, jak sprawić, by program Microsoft Word wyświetlał tylko jedną stronę na raz, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Zoptymalizuj swoje wrażenia z czytania bez wysiłku.
Jak odblokować konto w Oracle
Jak odblokować konto w Oracle
Dowiedz się, jak odblokować konto w Oracle, korzystając z tego zwięzłego i zoptymalizowanego przewodnika.
Jak zmienić stronę nowej karty Microsoft Edge
Jak zmienić stronę nowej karty Microsoft Edge
Dowiedz się, jak łatwo zmienić stronę nowej karty w przeglądarce Microsoft Edge i zoptymalizować przeglądanie.
Jak rozpocząć połączenie w Slacku
Jak rozpocząć połączenie w Slacku
Dowiedz się, jak bez wysiłku zainicjować rozmowę w Slack i usprawnić komunikację w swoim zespole, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku, jak rozpocząć rozmowę w Slack.
Jak odblokować Microsoft Word
Jak odblokować Microsoft Word
Dowiedz się, jak łatwo odblokować program Microsoft Word i odzyskać dostęp do swoich dokumentów. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby znaleźć bezproblemowe rozwiązanie.
Jak pobierać aplikacje Microsoft z Office 365
Jak pobierać aplikacje Microsoft z Office 365
Dowiedz się, jak łatwo pobierać aplikacje Microsoft z Office 365 i zwiększać swoją produktywność.
Jak zatrzymać otwieranie programu Microsoft Word podczas uruchamiania (Mac)
Jak zatrzymać otwieranie programu Microsoft Word podczas uruchamiania (Mac)
Dowiedz się, jak zatrzymać otwieranie programu Microsoft Word podczas uruchamiania komputera Mac. Wykonaj te proste kroki, aby zoptymalizować proces uruchamiania komputera Mac.
Jak skonfigurować program Microsoft Outlook 2010 z Gmailem
Jak skonfigurować program Microsoft Outlook 2010 z Gmailem
Dowiedz się, jak łatwo skonfigurować program Microsoft Outlook 2010 z Gmailem, aby zapewnić płynne zarządzanie pocztą e-mail.
Jak wypłacić kwotę My Fidelity 401K
Jak wypłacić kwotę My Fidelity 401K
Dowiedz się, jak bez wysiłku wypłacić środki z Fidelity 401K, korzystając z naszego obszernego przewodnika na temat [Jak wypłacić środki z konta Fidelity 401K].