Główny Jak To Działa Jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow

Opublikowane W Jak To Działa

12 min read · 13 days ago

Share 

Jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow

Jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow

Narzędzie do sprzedaży biletów ServiceNow to niezbędne dla efektywnych procesów . Posiada zaawansowane funkcje i łatwy w obsłudze interfejs, pomagając organizacjom zarządzać i śledzić żądania klientów oraz incydenty IT. Firmy mogą korzystać z tego narzędzia, aby usprawnić świadczenie usług i zapewnić terminowe rozwiązywanie problemów.

Organizacje używają tego narzędzia do rejestrowania zapytań i problemów klientów na scentralizowanej platformie, upewniając się, że nic nie pozostanie bez odpowiedzi. Zgłoszenia są klasyfikowane na podstawie pilności i charakteru, co pozwala firmom ustalać priorytety swoich reakcji.

Szczególną cechą narzędzia do obsługi zgłoszeń ServiceNow jest jego zdolność do automatyzacji rutynowych zadań. Organizacje mogą skonfigurować wstępnie zdefiniowane przepływy pracy w celu automatycznego kierowania i przypisywania biletów. Oszczędza to czas i ogranicza liczbę błędów, a bilety szybko trafiają do właściwych osób.

Oto przykład działania narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow. Duża firma ubezpieczeniowa zgłaszała setki roszczeń dziennie – bez skutecznego systemu mogłoby to wyglądać chaotycznie. Jednak dzięki narzędziu do sprzedaży biletów ServiceNow usprawniono przepływ pracy w zakresie rozpatrywania roszczeń. Zautomatyzowali etapy obsługi roszczeń, takie jak weryfikacja dokumentów, ocena i obliczenia wypłat. Poprawiło to ich wydajność i zadowolenie klientów, zapewniając szybsze rozwiązania.

Omówienie narzędzia do obsługi zgłoszeń ServiceNow

The Narzędzie do sprzedaży biletów ServiceNow to doskonały sposób na szybkie zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi i incydentami oraz ich rozwiązywanie. Umożliwia użytkownikom łatwe przesyłanie, śledzenie i naprawianie zgłoszeń.

Dzięki temu narzędziu organizacje mogą zautomatyzować procesy wsparcia IT i ujednolicić zarządzanie zgłoszeniami. Usprawnia to także komunikację pomiędzy działem IT a użytkownikami końcowymi.

windows store

Kluczową cechą narzędzia jest możliwość ustalania priorytetów zgłoszeń według pilności lub wpływu. Dzięki temu krytyczne problemy nie są opóźnione i zwiększa się produktywność.

Konfigurowalne raporty dotyczące liczby zgłoszeń, czasu reakcji i rozwiązań to kolejny świetny aspekt. Pomagają one zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zoptymalizować świadczenie usług IT.

Wskazówka dla profesjonalistów: aby w pełni wykorzystać narzędzie do obsługi zgłoszeń ServiceNow, rozważ integrację go z systemami takimi jak zarządzanie incydentami lub zmianami. To jeszcze bardziej usprawni procesy i zwiększy efektywność.

Pierwsze kroki z narzędziem do obsługi zgłoszeń ServiceNow

Narzędzie do obsługi zgłoszeń ServiceNow to potężna platforma umożliwiająca szybkie zarządzanie problemami klientów i ich rozwiązywanie. Przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje sprawiają, że proces sprzedaży biletów jest łatwy i szybki.

Rozpocząć:

 1. Zaloguj się na konto. Przejdź do witryny ServiceNow i podaj szczegóły. Otrzymasz e-mail z danymi do logowania.
 2. Zaloguj się do platformy. Zapoznaj się z układem i opcjami nawigacji.
 3. Twórz kategorie zgłoszeń, aby porządkować i ustalać priorytety przychodzących żądań.
 4. Skonfiguruj szablony biletów dla popularnych typów biletów.
 5. Przypisz role i uprawnienia, aby zachować kontrolę nad obsługą zgłoszeń.
 6. Personalizuj powiadomienia, aby informować klientów na bieżąco.

Ponadto narzędzie ServiceNow Ticketing Tool oferuje funkcje raportowania umożliwiające monitorowanie liczby zgłoszeń, czasu reakcji i współczynnika rozwiązywania problemów.

6200 organizacji na całym świecie korzysta z narzędzia ServiceNow Ticketing Tool (źródło: blog.servicenow.com). Jest popularny ze względu na usprawnianie procesów obsługi klienta i zapewnianie optymalnego doświadczenia użytkownika.

Tworzenie biletu

W mojej poprzedniej pracy potrzebowałem krytycznych danych klientów, ale usterka techniczna blokowała dostęp. Narzędzie do sprzedaży biletów ServiceNow na ratunek!

 1. Zaloguj sie
 2. Kliknij opcję Utwórz nowy bilet
 3. Wypełnij wymagane pola
 4. Podaj szczegóły
 5. Przypisz bilet
 6. Kliknij Utwórz

Jasne i zwięzłe zgłoszenia gwarantują płynną komunikację i rozwiązywanie problemów. Odpowiednie informacje pomagają zespołom wsparcia usprawnić rozwiązywanie problemów. Doświadczyłem tego na własnej skórze; wszystkie podane przeze mnie szczegóły pozwolą naszemu zespołowi IT szybko zająć się i rozwiązać problem. System sprzedaży biletów ServiceNow uratował sytuację!

Zarządzanie biletami

Dzięki narzędziu do sprzedaży biletów ServiceNow zarządzanie zgłoszeniami jest proste zacisk ! Twórz je i przypisuj, śledź postępy – to upraszcza pracę.

Nadawaj priorytety i kategoryzuj zgłoszenia w oparciu o pilność i efekt. Dodawaj komentarze, dodawaj załączniki i aktualizuj zgłoszenia — informuj członków zespołu za pomocą powiadomień i przypomnień.

Jeśli konieczna jest eskalacja, ServiceNow to umożliwia kilka kliknięć . Przypisuj zgłoszenia do osób lub zespołów i śledź wskaźniki rozdzielczości, aby zapewnić optymalną satysfakcję klientów.

how to delete a section break

Wykorzystaj możliwości raportowania ServiceNow, aby zobaczyć liczbę zgłoszeń, czas rozwiązywania problemów i trendy. Znajdź obszary wymagające poprawy i uzyskaj cenne informacje.

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym i osobistym listom zadań ServiceNow. Ustaw niestandardowe filtry i widoki, aby skupić się na tym, co ważne.

Poznaj zalety wydajnego zarządzania zgłoszeniami dzięki ServiceNow. Podnieś poziom świadczenia usług i zapewnij wyjątkowe wsparcie. Podejmij działania już teraz i nigdy nie przegapisz żadnego krytycznego problemu!

Rozwiązywanie biletów

Aby pomyślnie poradzić sobie ze zgłoszeniami za pomocą narzędzia do obsługi zgłoszeń ServiceNow, wykonaj następujące kroki:

 1. Przeanalizuj bilet. Zapoznaj się ze zgłoszonym problemem i zbierz wszystkie istotne dane z nim związane.
 2. Bilety rankingowe. Oceń pilność i skutek każdego zgłoszenia, aby właściwie przydzielić zasoby.
 3. Spójrz na kłopoty. Znajdź pierwotną przyczynę problemu i wykonaj niezbędne kroki rozwiązywania problemów.
 4. Współpracuj z zespołami. Połącz się z powiązanymi zespołami lub osobami, aby rozwiązać skomplikowane lub interdyscyplinarne problemy.
 5. Wprowadź rozwiązanie. Po znalezieniu pierwotnej przyczyny zainstaluj odpowiednie rozwiązanie, korzystając ze standardowych praktyk i dokumentacji.
 6. Śledź i dokończ bilet. Regularnie przekazuj interesariuszom raporty z postępów, aż do całkowitego rozwiązania problemu. Potwierdź rozwiązanie, a następnie zamknij zgłoszenie zgodnie z właściwymi protokołami.

Ponadto utrzymuj czyste linie komunikacyjne i przekazuj terminowe raporty podczas rozwiązywania problemów.

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z artykułów z bazy wiedzy lub wcześniejszych uchwał, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów i zwiększyć produktywność w środowisku ServiceNow.

how to enable wireless display on android

Rozwiązywanie typowych problemów

Masz problemy z korzystaniem ze sprzedaży biletów ServiceNow? Oto kilka szybkich rozwiązań typowych problemów:

 • Niezdolny do logowania? Sprawdź dokładnie swoje dane uwierzytelniające i upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne.
 • Niska wydajność? Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie lub wypróbuj inną przeglądarkę.
 • Komunikaty o błędach? Zanotuj szczegóły i skontaktuj się z pomocą techniczną ServiceNow.
 • Nie udało się przesłać biletu? Upewnij się, że wszystkie pola są wypełnione poprawnie. Jeśli to nadal nie działa, powiedz administratorowi.
 • Nie możesz śledzić biletów? Skorzystaj z filtrów wyszukiwania, takich jak numer biletu lub nazwa osoby żądającej.
 • Problemy z przepływem pracy? Przeanalizuj diagram. Poszukaj pomocy u doświadczonych kolegów lub poczytaj w Internecie.

Aby zapewnić sobie lepsze doświadczenia, zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przydzielanie zgłoszeń lub aktualizacja statusu. Regularnie aktualizuj także swoje oprogramowanie, aby uzyskać nowe funkcje i poprawki błędów.

Ponieważ firmy w większym stopniu polegają na sprzedaży biletów ServiceNow, ważne jest, aby wiedzieć, jak rozwiązywać problemy. Przeczytaj przykłady z życia wzięte od ekspertów internetowych i wykorzystaj ich doświadczenia, aby stać się ekspertem w tym niezbędnym narzędziu.

Najlepsze praktyki dotyczące efektywnego korzystania z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow

W celu wydajnego i efektywnego korzystania z narzędzia sprzedaży biletów ServiceNow należy przestrzegać pewnych najlepszych praktyk. Pomogą one usprawnić zarządzanie zgłoszeniami i poprawią ogólną produktywność. Oto, o czym powinieneś pamiętać:

 1. Tytuły: Tworząc zgłoszenie, podaj opisowy i odpowiedni tytuł, który dokładnie opisuje problem lub prośbę. Pomoże to w łatwej identyfikacji i ustaleniu priorytetów.
 2. Opisy: Podaj dokładny opis problemu lub wymagania, w tym wszelkie istotne informacje, takie jak komunikaty o błędach, kroki umożliwiające odtworzenie problemu lub wymagania użytkownika. Więcej szczegółów = lepiej wyposażony zespół wsparcia.
 3. Kategoryzacja i przypisanie: Wybierz najdokładniejszą kategorię odpowiadającą rodzajowi problemu lub żądania. Przydzielaj także zgłoszenia odpowiednim osobom lub zespołom, które będą w stanie skutecznie się nimi zająć.
 4. Współpraca: Skorzystaj z narzędzia do sprzedaży biletów, aby podać dodatkowe informacje lub zadać pytania wyjaśniające. Aby być na bieżąco, sprawdzaj nowe komentarze i powiadomienia.
 5. Umowy SLA: Należy pamiętać o docelowym czasie reakcji i rozwiązywaniu problemów ServiceNow. Spełnianie celów SLA zapewnia terminowe rozwiązywanie problemów i zwiększa zadowolenie klientów.
 6. Raportowanie i analityka: Wykorzystaj narzędzia ServiceNow, aby identyfikować obszary wymagające poprawy i podejmować decyzje w oparciu o dane.

Ciekawa anegdota: Organizacja z branży opieki zdrowotnej wdrożyła narzędzie do sprzedaży biletów ServiceNow i radykalnie skróciła średni czas rozwiązywania problemów. To pokazuje potencjał prawidłowego wykorzystania narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow.

Wniosek

W dynamicznym świecie zarządzania usługami IT posiadanie wydajnego narzędzia do obsługi zgłoszeń jest koniecznością. Obsługa, natychmiast prowadzi tę domenę, zapewniając kompletne rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami i rozwiązywania problemów. Tutaj odkryliśmy cechy i funkcjonalności Narzędzie do sprzedaży biletów ServiceNow i jak najlepiej to wykorzystać.

ServiceNow oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia łatwe tworzenie i śledzenie zgłoszeń. Ponadto użytkownicy mogą podać szczegółowe informacje, takie jak kategoria, priorytet i opis, aby zwiększyć liczbę zgłoszeń. Dodatkowo mogą załączyć pliki lub zrzuty ekranu dla lepszego zrozumienia. Po utworzeniu bilet można przypisać do odpowiedniej osoby lub zespołu.

Narzędzie do obsługi zgłoszeń upraszcza także komunikację pomiędzy różnymi stronami zainteresowanymi zaangażowanymi w proces rozpatrywania zgłoszeń. Zapewnia aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są informowani o postępie. ServiceNow oferuje również opcje dostosowywania, aby dostosować przepływ pracy do wymagań organizacyjnych.

Integracja z innymi narzędziami do zarządzania usługami IT, takimi jak JIRA I Zendesk jest unikalny. Integracja ta pozwala na bardziej kompleksowe podejście do zarządzania incydentami i rozwiązywania problemów.

Badanie Gartner Research przeprowadzone w 2020 r. wykazało, że 68% organizacji zgłosiło poprawę efektywności operacyjnej po wdrożeniu narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow.


Zostaw Komentarz

W Tym Temacie

Trendy Na e-music

Jak sprzedawać krótko na Etrade
Jak sprzedawać krótko na Etrade
Dzięki temu obszernemu przewodnikowi dowiesz się, jak sprzedawać krótko na Etrade i maksymalizować możliwości inwestycyjne.
Jak sprawdzić saldo 401K za pomocą Fidelity
Jak sprawdzić saldo 401K za pomocą Fidelity
Dowiedz się, jak łatwo sprawdzić saldo 401K za pomocą Fidelity i zachować kontrolę nad swoimi oszczędnościami emerytalnymi.
Jak zamknąć okno dialogowe w programie Microsoft Word 2010
Jak zamknąć okno dialogowe w programie Microsoft Word 2010
Dowiedz się, jak łatwo zamknąć okno dialogowe w programie Microsoft Word 2010. Opanuj sztukę efektywnego zarządzania oknami dialogowymi.
Jak utworzyć grupę w programie Microsoft Outlook
Jak utworzyć grupę w programie Microsoft Outlook
Dowiedz się, jak łatwo i efektywnie utworzyć grupę w programie Microsoft Outlook. Uprość komunikację i współpracę.
Jak znaleźć klucz produktu Microsoft Office
Jak znaleźć klucz produktu Microsoft Office
Dowiedz się, jak łatwo znaleźć klucz produktu Microsoft Office, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Nigdy więcej nie zgubisz klucza!
Jak otworzyć Dokumenty Google w programie Microsoft Word
Jak otworzyć Dokumenty Google w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak bez wysiłku otwierać Dokumenty Google w programie Microsoft Word. Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki temu prostemu przewodnikowi.
Jak odinstalować aplikacje ze sklepu Microsoft Store
Jak odinstalować aplikacje ze sklepu Microsoft Store
Dowiedz się, jak łatwo odinstalować aplikacje ze sklepu Microsoft Store, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Pożegnaj się z niechcianymi aplikacjami bezproblemowo.
Jak zmierzyć oficjalny bieg na 40 jardów za pomocą programu Visio
Jak zmierzyć oficjalny bieg na 40 jardów za pomocą programu Visio
Dowiedz się, jak dokładnie zmierzyć oficjalny bieg na 40 jardów, korzystając z programu Visio — kompleksowego przewodnika dotyczącego precyzyjnego pomiaru czasu w sporcie.
Jak zrobić ulotkę w programie Microsoft Word
Jak zrobić ulotkę w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak łatwo utworzyć ulotkę w programie Microsoft Word, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Twórz profesjonalne ulotki w mgnieniu oka.
Jak kopiować i wklejać w programie Microsoft Word
Jak kopiować i wklejać w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak bez wysiłku kopiować i wklejać w programie Microsoft Word. Opanuj podstawowe techniki wydajnej edycji dokumentów.
Jak ustawić 1-calowe marginesy w programie Microsoft Word 2013
Jak ustawić 1-calowe marginesy w programie Microsoft Word 2013
Dowiedz się, jak łatwo ustawić 1-calowe marginesy w programie Microsoft Word 2013, aby uzyskać profesjonalnie wyglądające dokumenty.
Jak odzyskać usunięty plik z SharePoint
Jak odzyskać usunięty plik z SharePoint
Przypadkowe usunięcie pliku z SharePoint może być bolesne. Nie panikować! Istnieją sposoby, aby to odzyskać. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby odzyskać swój cenny dokument i odzyskać spokój ducha. Gdy plik zostanie usunięty z SharePoint, nie zniknie. Został przeniesiony do Kosza. Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do strony głównej swojej witryny