Główny Jak To Działa Jak zarchiwizować kanał Slack

Opublikowane W Jak To Działa

14 min read · 15 days ago

Share 

Jak zarchiwizować kanał Slack

Jak zarchiwizować kanał Slack

W świecie Slacka archiwizacja kanału może być przydatnym sposobem na uporządkowanie przestrzeni roboczej, ale może nadejść moment, kiedy będziesz musiał wskrzesić wcześniej zarchiwizowaną rozmowę. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem komputerów stacjonarnych, czy maniakiem urządzeń mobilnych, przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcje krok po kroku dotyczące przywracania archiwizacji kanału Slack.

W tym obszernym przewodniku przeprowadzimy Cię przez proces zarówno w przypadku komputerów stacjonarnych, jak i mobilnych, zapewniając bezproblemowy dostęp do zarchiwizowanych kanałów i zarządzanie nimi. Przyjrzymy się, jak łatwo przeglądać listę zarchiwizowanych kanałów, zapewniając pełne spektrum wiedzy potrzebnej do poruszania się po świecie Slacka. Jeśli więc kiedykolwiek zastanawiałeś się nad przywróceniem archiwizacji kanałów lub przeglądaniem zarchiwizowanych treści, usiądź wygodnie i pozwól nam poprowadzić Cię przez tajniki funkcji archiwizacji Slacka.

Co to znaczy zarchiwizować kanał Slack?

Archiwizacja kanału Slack polega na usunięciu go z aktywnej listy kanałów i umieszczeniu go w osobnej sekcji „Archiwum”, dzięki czemu będzie niedostępny do regularnego użytku, ale nadal zachowa swoją zawartość i historię.

Proces ten jest korzystny dla utrzymania uporządkowanego miejsca pracy i uporządkowania informacji. Po zarchiwizowaniu zawartość kanału będzie nadal dostępna dla członków posiadających odpowiednie uprawnienia. Zarchiwizowane kanały stanowią cenne źródło odniesień do wcześniejszych dyskusji, dostępu do ważnych plików i przeglądania decyzji.

Zarządzanie zarchiwizowanymi kanałami pozwala administratorom kontrolować, kto może przeglądać i odzyskiwać dane historyczne, pomagając usprawnić komunikację i zachować wiedzę instytucjonalną.

Dlaczego chcesz cofnąć archiwizację kanału Slack?

Odarchiwizowanie kanału Slack jest konieczne, gdy chcesz uzyskać dostęp do jego treści, wznowić dyskusje lub odzyskać cenne informacje, które zostały wcześniej zarchiwizowane.

Przywrócenie archiwizacji kanału Slack jest niezwykle istotne, aby zapewnić dostęp do historycznych rozmów i plików znajdujących się na kanale. Przywracając archiwizację, możesz kontynuować trwające dyskusje, które mogą być istotne dla koordynacji projektu i podejmowania decyzji.

Przywrócenie archiwizacji kanału ułatwia płynne dzielenie się wiedzą i informacjami pomiędzy członkami zespołu, zapewniając, że żadne cenne spostrzeżenia ani zasoby nie pozostaną uśpione. Umożliwia także nowym członkom zapoznanie się z wcześniejszymi rozmowami, zapewniając kontekst i pomagając w procesie wdrażania.

Jak zarchiwizować kanał Slack na komputerze?

Przywrócenie zarchiwizowanego kanału Slack na komputerze wymaga kilku prostych kroków, aby uzyskać dostęp do wcześniej zarchiwizowanego kanału i przywrócić go do aktywnego użytku.

Krok 1: Otwórz Slacka

Aby zdearchiwizować kanał Slack na komputerze, zacznij od otwarcia aplikacji Slack na swoim komputerze i zalogowania się na swoje konto.

Po zalogowaniu znajdź na pasku bocznym kanał, który chcesz rozpakować. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kanału i wybierz „Opcje dodatkowe” z menu rozwijanego. Następnie wybierz opcję „Archiwum”, aby otworzyć listę zarchiwizowanych kanałów.

Znajdź kanał, który chcesz rozpakować, i kliknij go, aby wyświetlić przycisk „Przywróć”. Kliknij „Unarchive”, aby przywrócić kanał do stanu aktywnego.

Krok 2: Przejdź do sekcji „Archiwa”.

Po wejściu do Slacka przejdź do sekcji „Archiwa”, w której znajdują się wszystkie zarchiwizowane kanały, co ułatwia dostęp i zarządzanie.

Aby uzyskać dostęp do sekcji „Archiwa” w aplikacji Slack na komputerze, kliknij nazwę obszaru roboczego w lewym górnym rogu ekranu. Z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia i administracja”, a następnie „Ustawienia Workspace”.

Następnie wybierz „Archiwum” z opcji po lewej stronie. Spowoduje to przejście do sekcji „Archiwa”, w której możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi wcześniej zarchiwizowanymi kanałami. W tym miejscu możesz łatwo cofnąć archiwizację żądanego kanału, klikając nazwę kanału i wybierając „Przywróć archiwizację”.

Krok 3: Znajdź kanał, który chcesz cofnąć z archiwum

W sekcji „Archiwa” znajdź konkretny kanał, który chcesz przywrócić z wyświetlonej listy zarchiwizowanych kanałów.

Możesz skorzystać z paska wyszukiwania u góry sekcji „Archiwa”, aby szybko znaleźć żądany kanał, wpisując słowa kluczowe lub nazwę kanału. Jeśli wolisz przeglądać ręcznie, przewiń listę w dół, aż znajdziesz kanał, który chcesz przywrócić z archiwum. Klikając kanał, możesz uzyskać dostęp do opcji unarchive, która pozwala przywrócić kanał do aktywnego widoku w celu dalszej komunikacji i współpracy.

Krok 4: Kliknij nazwę kanału

Po zlokalizowaniu kanału kliknij jego nazwę, aby wyświetlić szczegóły kanału i opcje umożliwiające dalsze działania, w tym przywrócenie archiwizacji.

Z listy kanałów wystarczy wybrać żądany kanał, klikając jego nazwę. Ta czynność spowoduje otwarcie szczegółów i opcji związanych konkretnie z tym kanałem.

Znajdziesz tu opcję unarchive, która pozwala odwrócić proces archiwizacji i przywrócić kanał do stanu aktywnego. Po zlokalizowaniu tej opcji kliknij ją, aby potwierdzić proces przywracania archiwizacji. Dzięki temu kanał będzie ponownie dostępny dla wszystkich członków.

Krok 5: Kliknij przycisk „Przywróć”.

W szczegółach kanału znajdź przycisk „Przywróć archiwum” i kliknij go, aby przywrócić kanał do stanu aktywnego i udostępnić go do regularnego użytku.

Po kliknięciu przycisku „Przywróć archiwizację” kanał zostanie natychmiast przywrócony do stanu poprzedniego, co umożliwi wszystkim posiadającym dostęp członkom ponowne włączenie się w rozmowy i dostęp do historii kanału. Ten prosty, ale skuteczny proces zapewnia łatwe odnalezienie ważnych dyskusji i informacji, co pozwala na płynną komunikację w zespole lub sieci.

converting google doc to word

Teraz możesz efektywnie zarządzać kanałami Slack i je organizować, archiwizując je i rozarchiwizując zgodnie ze swoimi potrzebami, zapewniając przejrzystą i wydajną platformę komunikacyjną.

Jak zarchiwizować kanał Slack na urządzeniu mobilnym?

Unarchiwizacja kanału Slack na urządzeniach mobilnych przebiega podobnie jak przywracanie archiwizacji na komputerze, z modyfikacjami interfejsu mobilnego i nawigacji.

Krok 1: Otwórz aplikację Slack

Aby zdearchiwizować kanał Slack na urządzeniu mobilnym, zacznij od uruchomienia aplikacji Slack na urządzeniu mobilnym i zalogowania się na swoje konto.

Po zalogowaniu dotknij ikony „menu” w lewym górnym rogu ekranu. Z menu wybierz „Kanały”, aby wyświetlić listę zarchiwizowanych kanałów.

Znajdź kanał, który chcesz przywrócić z archiwum, i naciśnij go długo, aby wyświetlić opcję „Przywróć”. Kliknij „Przywróć archiwum”, a kanał zostanie pomyślnie przywrócony. Możesz teraz uzyskać dostęp do treści i rozmów w niezarchiwizowanym kanale i korzystać z nich.

Krok 2: Stuknij w trzy linie w lewym górnym rogu

Po wejściu do aplikacji Slack przejdź do sekcji „Archiwa”, dotykając trzech linii znajdujących się w lewym górnym rogu interfejsu, aby wyświetlić opcje menu.

Z opcji menu wybierz „Archiwa”, aby uzyskać dostęp do archiwów kanałów. Zostanie wyświetlona lista zarchiwizowanych kanałów. Przewiń listę, aby znaleźć konkretny kanał, który chcesz rozpakować. Po zlokalizowaniu kanału dotknij go, aby otworzyć archiwum.

Stamtąd będziesz mieć możliwość przywrócenia kanału do pierwotnego stanu i wznowienia rozmów w nim prowadzonych. Niezarchiwizowany kanał pojawi się na liście aktywnych kanałów.

Krok 3: Kliknij „Archiwa”

W opcjach menu dotknij „Archiwa”, aby przejść do sekcji, w której znajdują się wszystkie zarchiwizowane kanały, co ułatwia dostęp i zarządzanie.

Po przejściu do sekcji „Archiwa” zobaczysz listę wszystkich zarchiwizowanych kanałów. Przewiń listę, aby znaleźć konkretny kanał, który chcesz rozpakować.

Po zlokalizowaniu kanału dotknij go, aby wyświetlić menu kontekstowe, w którym znajdziesz opcję przywrócenia archiwizacji kanału. Klikając tę ​​opcję, pomyślnie rozpakujesz kanał i przywrócisz go do aktywnego użytku w obszarze roboczym Slack.

Krok 4: Znajdź kanał, który chcesz cofnąć z archiwum

W sekcji „Archiwa” znajdź konkretny kanał, który chcesz przywrócić z listy zarchiwizowanych kanałów wyświetlanej w interfejsie mobilnym.

Możesz przewijać listę, aby znaleźć żądany kanał lub użyć paska wyszukiwania, aby wprowadzić nazwę kanału. Po zlokalizowaniu kanału wystarczy go dotknąć, aby wyświetlić szczegóły kanału. Znajdziesz tam opcję przywrócenia archiwizacji kanału. Stuknij w „Przywróć” i potwierdź czynność, jeśli zostaniesz o to poproszony. Następnie kanał zostanie przeniesiony z powrotem do sekcji aktywnych kanałów, a Ty będziesz mógł ponownie uzyskać dostęp do treści i członków tego kanału oraz wchodzić z nimi w interakcję.

Krok 5: Przesuń palcem w lewo na nazwie kanału

Przesuń palcem w lewo na nazwie kanału, aby wyświetlić opcję „Przywróć archiwum”, i dotknij jej, aby przywrócić kanał do stanu aktywnego, dzięki czemu będzie dostępny do regularnego użytku na urządzeniu mobilnym.

Ta czynność pozwoli Ci przywrócić wcześniej zarchiwizowany kanał Slack, zapewniając, że wszystkie cenne rozmowy i interakcje będą ponownie łatwo dostępne. Po kliknięciu opcji „Przywróć” kanał zostanie przeniesiony z sekcji zarchiwizowanej do aktywnej listy i będziesz mógł wznowić współpracę z członkami swojego zespołu bez żadnych ograniczeń.

Krok 6: Kliknij „Przywróć”

W szczegółach kanału dotknij opcji „Przywróć”, aby przywrócić kanał do stanu aktywnego i udostępnić go do regularnego użytku na urządzeniu mobilnym.

Po dotknięciu opcji „Przywróć” kanał zostanie usunięty z sekcji zarchiwizowanej i pojawi się ponownie na liście aktywnych kanałów. Umożliwi to dostęp do kanału i interakcję z nim tak jak poprzednio, dzięki czemu nie przegapisz żadnych ważnych rozmów ani aktualizacji.

Wykonując te proste kroki, możesz skutecznie zarządzać kanałami Slack na swoim urządzeniu mobilnym, zachowując uporządkowany i zorganizowany obszar pracy.

Jak przeglądać zarchiwizowane kanały w Slacku?

Przeglądanie zarchiwizowanych kanałów w aplikacji Slack umożliwia dostęp do wcześniejszych rozmów na kanałach i treści, które zostały zarchiwizowane, oraz przeglądanie ich, co pozwala na odzyskanie cennych informacji lub kontekstu.

Krok 1: Otwórz Slacka

Aby przeglądać zarchiwizowane kanały w Slacku, zacznij od otwarcia aplikacji Slack na komputerze lub urządzeniu mobilnym i zalogowania się na swoje konto.

Po pomyślnym zalogowaniu przejdź do lewego paska bocznego i znajdź sekcję „Kanały”. Następnie kliknij ikonę „+” obok „Kanały”, aby wyświetlić menu rozwijane. Spośród dostępnych opcji wybierz opcję „Wyświetl zarchiwizowane kanały”. Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich zarchiwizowanych kanałów.

Następnie możesz przywrócić kanał lub wyświetlić jego zawartość. To wygodny sposób na dostęp do wcześniejszych rozmów i informacji w przestrzeni roboczej Slack.

Krok 2: Przejdź do sekcji „Archiwa”.

Przejdź do sekcji „Archiwa” w Slack, gdzie znajdują się wszystkie zarchiwizowane kanały, co ułatwia dostęp i przeglądanie.

Po przejściu do sekcji „Archiwum” znajdziesz listę wszystkich zarchiwizowanych kanałów. Możesz po prostu przewinąć listę lub skorzystać z paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretny zarchiwizowany kanał.

Kliknij dowolny kanał, aby wyświetlić jego zawartość i nadrobić zaległości w rozmowach lub działaniach, które miały miejsce przed jego archiwizacją. Ta funkcja pozwala odzyskać cenne informacje i być na bieżąco z wcześniejszymi dyskusjami w obszarze roboczym Slack.

Krok 3: Przewiń listę zarchiwizowanych kanałów

W sekcji „Archiwa” przewiń listę, aby znaleźć i wybrać konkretny zarchiwizowany kanał, który chcesz wyświetlić i uzyskać do niego dostęp.

Ten krok może być szczególnie przydatny, gdy szukasz starszych rozmów lub odniesień. Aby płynnie poruszać się po liście, możesz po prostu użyć paska przewijania lub przesunąć palcem po ekranie. Zwróć uwagę na nazwę kanału lub odpowiednie słowa kluczowe, które pomogą Ci szybko zlokalizować kanał, którego szukasz.

Po znalezieniu żądanego kanału wystarczy go kliknąć, aby otworzyć i wyświetlić jego zawartość.

Krok 4: Kliknij nazwę kanału, aby go wyświetlić

Kliknij nazwę zarchiwizowanego kanału, aby go otworzyć i wyświetlić zawartość, wiadomości oraz historię kanału w celu sprawdzenia i sprawdzenia.

Po kliknięciu nazwy kanału otworzy się nowe okno, w którym zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości, pliki i działania, które miały miejsce na tym kanale. Dzięki temu użytkownicy mogą ponownie przeglądać wcześniejsze dyskusje, odzyskiwać cenne informacje i zachować ciągłość komunikacji w ramach projektu.

Użytkownicy mogą skorzystać z funkcji wyszukiwania w zarchiwizowanym kanale, aby zlokalizować określone informacje lub rozmowy. Ta funkcja zapewnia zorganizowane i dostępne repozytorium poprzednich interakcji, ułatwiając bezproblemową współpracę i dzielenie się wiedzą w zespołach.


Zostaw Komentarz

W Tym Temacie

Trendy Na e-music

Jak zrobić klucz dychotomiczny w programie Microsoft Word
Jak zrobić klucz dychotomiczny w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak bez wysiłku utworzyć klucz dychotomiczny w programie Microsoft Word.
Jak znaleźć pakiet Microsoft Office w systemie Windows 10
Jak znaleźć pakiet Microsoft Office w systemie Windows 10
Dowiedz się, jak łatwo znaleźć pakiet Microsoft Office w systemie Windows 10. Zmaksymalizuj swoją produktywność dzięki naszemu przewodnikowi krok po kroku.
Co to jest proces? Nienudny przewodnik dla zwykłych ludzi
Co to jest proces? Nienudny przewodnik dla zwykłych ludzi
Co to jest proces? Są o wiele bardziej interesujące, niż mogłoby się wydawać, mimo że stanowią zestaw instrukcji, których należy przestrzegać od początku do końca.
Jak skonfigurować pocztę e-mail Microsoft Exchange na telefonie z Androidem
Jak skonfigurować pocztę e-mail Microsoft Exchange na telefonie z Androidem
Dowiedz się, jak łatwo skonfigurować pocztę Microsoft Exchange na telefonie z Androidem. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby zapewnić bezproblemową integrację.
Jak korzystać z pędzla w programie Microsoft Word
Jak korzystać z pędzla w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak używać pędzla w programie Microsoft Word, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Ulepszaj swoje dokumenty bez wysiłku.
Jak łączyć dokumenty Microsoft Word
Jak łączyć dokumenty Microsoft Word
Dowiedz się, jak bez wysiłku łączyć dokumenty Microsoft Word. Uprość przepływ pracy i zaoszczędź czas dzięki naszemu przewodnikowi krok po kroku.
Jak naprawić brak pobierania ze sklepu Microsoft Store
Jak naprawić brak pobierania ze sklepu Microsoft Store
Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z pobieraniem w sklepie Microsoft Store, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Rozwiąż problem bez wysiłku i rozpocznij pobieranie ulubionych aplikacji.
Jak używać Diligent w zdaniu
Jak używać Diligent w zdaniu
Dowiedz się, jak skutecznie i pewnie używać słowa „diligent” w zdaniu, korzystając z naszego zwięzłego przewodnika, jak używać słowa diligent w zdaniu.
Jak znaleźć numer licencji QuickBooks
Jak znaleźć numer licencji QuickBooks
Dowiedz się, jak łatwo zlokalizować numer licencji QuickBooks, korzystając z tego przewodnika krok po kroku, jak znaleźć numer licencji QuickBooks.
Jak zmienić wyszukiwarkę w Microsoft Edge
Jak zmienić wyszukiwarkę w Microsoft Edge
Dowiedz się, jak łatwo zmienić wyszukiwarkę w przeglądarce Microsoft Edge i poprawić jakość przeglądania.
Jak wyłączyć kontrolę rodzicielską na koncie Microsoft
Jak wyłączyć kontrolę rodzicielską na koncie Microsoft
Dowiedz się, jak łatwo wyłączyć kontrolę rodzicielską na swoim koncie Microsoft. Przejmij kontrolę nad swoimi ustawieniami i ciesz się nieograniczonym dostępem.
Jak wstawić prostą pionową linię w programie Visio
Jak wstawić prostą pionową linię w programie Visio
Dowiedz się, jak łatwo wstawić prostą linię pionową w programie Visio, korzystając z tego przewodnika krok po kroku w artykule [Jak wstawić prostą linię pionową w programie Visio].