Główny Jak To Działa Jak uzyskać identyfikator formularza dla usługi Power Automate

Opublikowane W Jak To Działa

15 min read · 15 days ago

Share 

Jak uzyskać identyfikator formularza dla usługi Power Automate

Jak uzyskać identyfikator formularza dla usługi Power Automate

Czy masz trudności ze zidentyfikowaniem prawidłowego identyfikatora formularza dla przepływu usługi Power Automate? Nie szukaj dalej! W tym artykule w prosty i bezpośredni sposób przeprowadzimy Cię przez proces wyszukiwania identyfikatora formularza. Pożegnaj marnowanie czasu i uczucie frustracji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest automatyzacja zasilania?

Automatyzacja zasilania to usługa oparta na chmurze, która umożliwia użytkownikom automatyzację przepływów pracy i zadań w różnych aplikacjach i usługach. Jest to potężne narzędzie do automatyzacji, które umożliwia użytkownikom usprawnianie procesów, integrowanie danych i synchronizację plików na różnych platformach bez konieczności umiejętności kodowania. Automatycznie wyzwalając akcje na podstawie wstępnie zdefiniowanych warunków, Power Automate zwiększa produktywność i ogranicza wysiłek wykonywany ręcznie.

To wszechstronne narzędzie radzi sobie z takimi zadaniami, jak wysyłanie powiadomień e-mail, aktualizacja arkuszy kalkulacyjnych i łączenie się z systemami zewnętrznymi, upraszczając i optymalizując powtarzalne zadania. Podsumowując, Power Automate to cenne rozwiązanie do automatyzacji przepływów pracy i poprawy wydajności.

Co to jest identyfikator formularza?

The Identyfikator formularza to specjalny kod nadawany każdemu formularzowi utworzonemu w Power Automate. Jego celem jest rozróżnienie różnych formularzy i zagwarantowanie, że w przepływach pracy i automatyzacjach zostanie wykorzystana właściwa. Identyfikator formularza ma kluczowe znaczenie dla uzyskiwania odpowiedzi z formularza i programowego dostępu do danych formularza. Działa jak kod odblokowujący informacje i funkcje konkretnego formularza.

Aby zlokalizować identyfikator formularza, przejdź do ustawień formularza lub skorzystaj z interfejsu API usługi Power Automate. Zawsze pamiętaj, aby zachować identyfikator formularza w bezpiecznym miejscu i ujawniać go tylko zaufanym osobom.

Dlaczego potrzebujesz identyfikatora formularza dla usługi Power Automate?

W przypadku korzystania z usługi Power Automate posiadanie identyfikatora formularza ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowej integracji i automatyzacji procesów. Umożliwia Power Automate dokładną identyfikację i wyodrębnianie danych z określonych formularzy, zapewniając efektywny przepływ danych i wykonanie pożądanych działań. Bez identyfikatora formularza usługa Power Automate miałaby trudności ze znalezieniem właściwych formularzy i pracą z nimi, co skutkowałoby błędami i nieefektywnością automatyzacji przepływu pracy.

Uzyskanie identyfikatora formularza to prosty proces, który obejmuje dostęp do ustawień lub właściwości formularza i pobranie unikalnego identyfikatora. Ten identyfikator służy jako klucz do odblokowania pełnego potencjału możliwości usługi Power Automate.

W XIX wieku wynalezienie telefonu zrewolucjonizowało komunikację. Alexander Graham Bell swoim patentem na telefon na zawsze zmienił sposób, w jaki ludzie łączą się i wchodzą w interakcje na odległość. Zdolność telefonu do przesyłania fal dźwiękowych za pomocą sygnałów elektrycznych otworzyła nowe możliwości dla przedsiębiorstw, społeczeństwa i relacji osobistych. Dziś telefon ewoluował w nowoczesne smartfony, łączące ludzi na całym świecie i zapewniające dostęp do informacji i usług za naciśnięciem jednego przycisku. Wpływ wynalazku Bella w dalszym ciągu kształtuje nasze życie i napędza innowacje w technologiach komunikacyjnych.

Jak znaleźć identyfikator formularza dla przepływu usługi Power Automate?

Aby utworzyć pomyślny i wydajny przepływ usługi Power Automate, posiadanie prawidłowego identyfikatora formularza jest niezwykle istotne. Ale gdzie można znaleźć ten identyfikator formularza? W tej sekcji omówimy trzy różne metody uzyskiwania identyfikatora formularza dla przepływu Power Automate. Od korzystania z narzędzia do sprawdzania elementów, przez uzyskiwanie dostępu do narzędzi dla programistów w przeglądarce, po korzystanie z edytora przepływu Power Automate — omówimy wszystkie kroki niezbędne do znalezienia potrzebnego identyfikatora formularza. Przyjrzyjmy się zatem bliżej i odkryjmy, jak łatwo zlokalizować identyfikator formularza dla przepływu usługi Power Automate.

change colors in outlook

1. Korzystanie z narzędzia Sprawdź element

Aby skorzystać z narzędzia Sprawdź element w Power Automate, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, na której znajduje się formularz.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy żądany element formularza, aby znaleźć jego identyfikator.
 3. Wybierz opcję Sprawdź lub Sprawdź element z przedstawionych opcji.
 4. W wyświetlonym panelu narzędzi programistycznych znajdź podświetlony kod odpowiadający elementowi formularza.
 5. Wyszukaj w kodzie atrybut ID, który będzie zawierał unikalny identyfikator formularza.

Korzystanie z narzędzia Sprawdź element pozwala szybko znaleźć identyfikator formularza w Power Automate, umożliwiając bezproblemową integrację formularza z przepływami pracy i wydajną automatyzację procesów.

2. Korzystanie z narzędzi programistycznych w przeglądarce

Aby skorzystać z narzędzi programistycznych w przeglądarce w celu zidentyfikowania identyfikatora formularza w Power Automate, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do strony, na której znajduje się formularz.
 2. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Sprawdź lub Sprawdź element z menu kontekstowego.
 3. Otworzą się narzędzia programistyczne przeglądarki, wyświetlając kod HTML strony internetowej.
 4. Wyszukaj element formularza, korzystając z funkcji wyszukiwania w narzędziach programistycznych.
 5. Po znalezieniu elementu formularza zlokalizuj atrybut id, który będzie przechowywać identyfikator formularza.
 6. Zanotuj identyfikator formularza i wykorzystaj go w przepływie usługi Power Automate.

Na początku tworzenia stron internetowych programiści podczas tworzenia stron internetowych korzystali z podstawowego kodu HTML i CSS. Wraz z ewolucją Internetu ewoluowały także zasoby dostępne dla programistów. Wprowadzenie narzędzi programistycznych w przeglądarkach internetowych zmieniło sposób, w jaki programiści debugują i analizują strony internetowe. Narzędzia te zapewniły cenny wgląd w strukturę i zachowanie stron internetowych, pozwalając na skuteczną identyfikację i rozwiązywanie problemów. Obecnie narzędzia dla programistów są kluczowym elementem tworzenia stron internetowych, umożliwiającym programistom łatwe projektowanie i optymalizację witryn internetowych.

3. Korzystanie z edytora przepływu Power Automate

Aby skorzystać z Edytor przepływu Power Automate , po prostu wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj dostęp do witryny Power Automate i zaloguj się na swoje konto.
 2. Utwórz nowy przepływ lub wybierz istniejący.
 3. Kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć Edytor przepływu.
 4. W Edytorze przepływu możesz dodawać akcje, warunki i wyzwalacze, aby dostosować przepływ.
 5. Przeciągnij i upuść wybrane akcje z paska bocznego na płótno.
 6. Skonfiguruj działania, podając niezbędne dane wejściowe i ustawienia.
 7. Połącz akcje, przeciągając między nimi łączniki.
 8. Użyj modułu sprawdzania przepływu, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie błędy lub ostrzeżenia w przepływie.
 9. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Edytor przepływów Power Automate umożliwia łatwe tworzenie i modyfikowanie przepływów bez konieczności kodowania. Jego wizualny interfejs upraszcza proces budowania zautomatyzowanych przepływów pracy. Wypróbuj różne akcje i łączniki, aby utworzyć wydajne i wydajne przepływy, które automatyzują różnorodne zadania.

Co można zrobić z identyfikatorem formularza w Power Automate?

W Power Automate identyfikator formularza to unikatowy identyfikator przypisany do każdego formularza. Za pomocą identyfikatora formularza możesz wykonywać różne działania w celu zwiększenia automatyzacji przepływu pracy. Oto kilka sposobów wykorzystania identyfikatora formularza w Power Automate:

 1. Pobierz odpowiedzi z formularza: Użyj identyfikatora formularza, aby pobrać odpowiedzi przesłane za pośrednictwem formularza i zapisać je w bazie danych lub wysłać do innych aplikacji.
 2. Uruchamiaj automatyczne akcje: skonfiguruj przepływy tak, aby uruchamiały określone akcje na podstawie odpowiedzi z formularzy, takie jak wysyłanie powiadomień e-mail, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych lub tworzenie zadań.
 3. Analizuj dane: użyj identyfikatora formularza, aby wyodrębnić i przeanalizować dane z odpowiedzi w formularzu, co pozwala uzyskać szczegółowe informacje i podejmować decyzje oparte na danych.
 4. Integracja z innymi aplikacjami: dzięki identyfikatorowi formularza możesz połączyć swój formularz z innymi aplikacjami i systemami, ułatwiając bezproblemową wymianę i integrację danych.

Właściciel małej firmy wykorzystał usługę Power Automate do usprawnienia procesu zbierania opinii klientów. Wykorzystując identyfikator formularza, automatycznie zbierali i analizowali odpowiedzi z ankiety satysfakcji klienta. Umożliwiło im to szybkie rozwianie wszelkich wątpliwości, ulepszenie produktów i usług, a ostatecznie zwiększenie zadowolenia i utrzymania klientów.

Jak używać identyfikatora formularza w Power Automate?

Aby efektywnie używać identyfikatora formularza w Power Automate, wykonaj następujące kroki:

 1. Najpierw otwórz Power Automate i utwórz nowy przepływ.
 2. Wybierz wyzwalacz odpowiadający formularzowi, którego chcesz użyć.
 3. Następnie dodaj akcję do przepływu.
 4. W akcji wyszukaj i wybierz akcję Uzyskaj szczegóły odpowiedzi.
 5. Skonfiguruj akcję podając ID formularza, który znajdziesz w adresie URL formularza.
 6. Po wprowadzeniu identyfikatora formularza możesz go wykorzystać w kolejnych etapach przepływu, takich jak wysłanie wiadomości e-mail lub aktualizacja bazy danych.

Wykonując te kroki, możesz łatwo włączyć identyfikator formularza do usługi Power Automate i zautomatyzować procesy na podstawie odpowiedzi z formularzy.

Jakie są zalety używania identyfikatora formularza w Power Automate?

Korzystanie z identyfikatora formularza w Power Automate oferuje wiele korzyści w zakresie usprawniania przepływów pracy i zwiększania wydajności. Po pierwsze, pozwala na łatwą identyfikację i śledzenie konkretnych formularzy w procesie automatyzacji. Po drugie, umożliwia bezproblemową integrację z innymi aplikacjami i systemami, usprawniając zarządzanie danymi i współpracę. Dodatkowo identyfikator formularza pomaga w organizowaniu i kategoryzowaniu formularzy, upraszczając proces wyszukiwania i wyszukiwania. Wreszcie zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i kontrolę dostępu, dzięki czemu tylko upoważnione osoby mogą wchodzić w interakcję z formularzami.

Ogólnie rzecz biorąc, włączenie identyfikatora formularza do usługi Power Automate zapewnia wydajność, organizację i bezpieczeństwo przepływów pracy opartych na formularzach, dzięki czemu jest to cenne narzędzie dla firm.

Czy istnieją alternatywy dla używania identyfikatora formularza w Power Automate?

Chociaż użycie identyfikatora formularza w Power Automate może wydawać się najprostszym sposobem integracji formularzy z przepływami pracy, w rzeczywistości istnieje kilka alternatyw, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. W tej sekcji omówimy trzy alternatywne metody integrowania formularzy z usługą Power Automate: korzystanie z niestandardowych łączników, korzystanie z interfejsów API i korzystanie z usługi Power Apps. Każde z tych podejść ma swoje unikalne zalety i może być cennym narzędziem do automatyzacji procesów.

1. Korzystanie z niestandardowych złączy

Korzystanie z niestandardowych łączników w usłudze Power Automate zapewnia elastyczność i dostosowywanie, usprawniając przepływy pracy automatyzacji. Oto kroki, jak wykorzystać niestandardowe złącza:

 1. Utwórz niestandardowy łącznik w Power Automate, podając niezbędne szczegóły, takie jak punkty końcowe interfejsu API i wymagania dotyczące uwierzytelniania.
 2. Skonfiguruj akcje i wyzwalacze w łączniku niestandardowym, aby zdefiniować żądaną funkcjonalność do zintegrowania.
 3. Dodaj łącznik niestandardowy do przepływu usługi Power Automate, wybierając go z listy dostępnych łączników.
 4. Dostosuj ustawienia łącznika, w tym określając wymagane parametry wejściowe lub mapując pola wyjściowe.
 5. Włącz do swojego przepływu niestandardowe akcje i wyzwalacze łącznika, aby móc wchodzić w interakcje z systemami zewnętrznymi, bazami danych lub interfejsami API.
 6. Przetestuj przepływ i rozwiąż problemy, aby upewnić się, że łącznik niestandardowy działa zgodnie z oczekiwaniami.
 7. Monitoruj przepływ i wprowadzaj wszelkie niezbędne zmiany lub aktualizacje konfiguracji niestandardowego łącznika.

Łączniki niestandardowe oferują skuteczny sposób rozszerzania możliwości usługi Power Automate i integracji z różnymi usługami i systemami zewnętrznymi. Stanowią alternatywę dla korzystania z identyfikatora formularza i pozwalają na bardziej złożone i dostosowane scenariusze automatyzacji.

uninstall microsoft store

2. Korzystanie z API

Korzystanie z interfejsów API w Power Automate oferuje zaawansowany sposób integracji zewnętrznych systemów i usług. Oto kroki, jak korzystać z interfejsów API w Power Automate:

 1. Zidentyfikuj API, którego chcesz używać i uzyskaj niezbędną dokumentację API.
 2. Utwórz nowy przepływ lub otwórz istniejący w Power Automate.
 3. Dodaj akcję do przepływu i wyszukaj akcję HTTP.
 4. Skonfiguruj akcję HTTP podając adres URL punktu końcowego API i wybierając odpowiednią metodę (GET, POST itp.).
 5. Określ wszelkie wymagane nagłówki, parametry lub treść zgodnie z dokumentacją API.
 6. Wykorzystuj dane wyjściowe akcji HTTP w kolejnych etapach przepływu, takich jak analizowanie odpowiedzi lub wykonywanie dodatkowych akcji na podstawie wyników interfejsu API.

Wykorzystując interfejsy API, możesz bezproblemowo połączyć usługę Power Automate z systemami zewnętrznymi, umożliwiając pobieranie danych, aktualizację danych lub wyzwalanie działań w innych aplikacjach.

3. Korzystanie z aplikacji zaawansowanych

Korzystanie z Power Apps w Power Automate może znacznie zwiększyć możliwości automatyzacji przepływu pracy. Aby efektywnie korzystać z Power Apps, wykonaj następujące kroki:

 1. Utwórz formularz aplikacji Power, aby zbierać dane od użytkowników.
 2. Zintegruj formularz aplikacji Power App z przepływem usługi Power Automate.
 3. Pobierz identyfikator formularza z ustawień formularza aplikacji Power.
 4. W przepływie usługi Power Automate użyj identyfikatora formularza, aby odwołać się do konkretnego formularza.
 5. Uzyskaj dostęp do danych przesłanych za pośrednictwem formularza aplikacji Power w ramach przepływu.

Korzystając z Power Apps, możesz łatwo projektować niestandardowe formularze z różnymi opcjami wprowadzania danych. Pozwala to na gromadzenie określonych informacji, które można następnie bezproblemowo włączyć do zautomatyzowanych procesów. Dzięki elastyczności i wygodzie, jaką oferują Power Apps, możesz usprawnić przepływy pracy i zoptymalizować produktywność.

W podobny sposób firma wykorzystała Power Apps do stworzenia formularza do zbierania opinii klientów. Integrując ten formularz z przepływem usługi Power Automate, firma była w stanie zautomatyzować proces analizowania opinii klientów i odpowiadania na nie, co przełożyło się na większą satysfakcję klientów i terminowe rozwiązywanie problemów.


Zostaw Komentarz

W Tym Temacie

Trendy Na e-music

Jak znaleźć numer rozliczeniowy Etrade
Jak znaleźć numer rozliczeniowy Etrade
Dowiedz się, jak łatwo znaleźć numer rozliczeniowy Etrade, korzystając z tego przewodnika krok po kroku.
Jak wyłączyć aplikację Microsoft Verified Windows 11
Jak wyłączyć aplikację Microsoft Verified Windows 11
Dowiedz się, jak łatwo wyłączyć aplikację zweryfikowaną przez firmę Microsoft w systemie Windows 11. Uprość korzystanie z naszego przewodnika krok po kroku.
Jak zrobić reklamę w gazecie za pomocą programu Microsoft Word
Jak zrobić reklamę w gazecie za pomocą programu Microsoft Word
Dowiedz się, jak łatwo utworzyć reklamę prasową w programie Microsoft Word. Twórz profesjonalne reklamy, korzystając z instrukcji krok po kroku.
Jak uniemożliwić firmie Microsoft proszenie mnie o zalogowanie się do systemu Windows 11
Jak uniemożliwić firmie Microsoft proszenie mnie o zalogowanie się do systemu Windows 11
Masz dość ciągłych monitów o logowanie w systemie Windows 11? Z tego przydatnego przewodnika dowiesz się, jak uniemożliwić firmie Microsoft proszenie Cię o zalogowanie się.
Jak umieścić nagłówek w programie Microsoft Word
Jak umieścić nagłówek w programie Microsoft Word
Dowiedz się, jak łatwo umieścić nagłówek w programie Microsoft Word, korzystając z naszego przewodnika krok po kroku. Popraw organizację i formatowanie dokumentów bez wysiłku.
Jak dokonać krótkiej sprzedaży na Etrade
Jak dokonać krótkiej sprzedaży na Etrade
Dzięki temu obszernemu przewodnikowi dowiesz się, jak prowadzić krótką sprzedaż na Etrade i maksymalizować swoje możliwości inwestycyjne.
Jak kupić program Microsoft Word bez subskrypcji
Jak kupić program Microsoft Word bez subskrypcji
Dowiedz się, jak kupić program Microsoft Word bez subskrypcji. Pobierz pełną wersję bezproblemowo i ciesz się wszystkimi jej funkcjami.
Jak odinstalować pakiet Microsoft Office
Jak odinstalować pakiet Microsoft Office
Dowiedz się, jak łatwo odinstalować pakiet Microsoft Office z komputera. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby przeprowadzić bezproblemowy proces usuwania.
Jak podłączyć bezprzewodową klawiaturę Microsoft
Jak podłączyć bezprzewodową klawiaturę Microsoft
Dowiedz się, jak łatwo podłączyć klawiaturę bezprzewodową Microsoft, korzystając z instrukcji krok po kroku. Uprość proces konfiguracji i zwiększ wygodę pisania.
Jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow
Jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow
Z tego obszernego przewodnika dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do sprzedaży biletów ServiceNow. Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji i korzystania z tego potężnego narzędzia do sprzedaży biletów, aby usprawnić przepływ pracy.
Jak dodać program Microsoft Word do pulpitu
Jak dodać program Microsoft Word do pulpitu
Dowiedz się, jak łatwo dodać program Microsoft Word do komputera. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby zapewnić bezproblemową obsługę.
Jak nauczyć się usługi ServiceNow: przewodnik
Jak nauczyć się usługi ServiceNow: przewodnik
Dowiedz się o usłudze ServiceNow dzięki temu obszernemu przewodnikowi! Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z ServiceNow, od konfiguracji konta po tworzenie przepływów pracy.